ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ + 18

Πλοκή
:  Στην Αθήνα Σήμερα Όλες τον Παίρνουν Φανερά !  

Έτος: 1984  

Διάρκεια: 88'  

Είδος:  

Σκηνοθεσία: Απόστολος Τεγόπουλος  

Σενάριο: Απόστολος Τεγόπουλος  

Παραγωγός: Απόστολος Τεγόπουλος